Mолодіжне лідерство та участь молоді у процесі прийняття рішень

Організація активно бере участь у створенні у м.Южне ефективних механізмів громадянського захисту прав молоді та відстоює принципи громадянського суспільства. Акції та заходи, які проводяться постійно, включають інформацію та механізму захисту прав громадян, особливо що стосується молоді.

ЮМБФ «Час молоді» є активним учасником консультативно-дорадчого органу Молодіжний виконавчий комітет, який несе в собі функції громадської ради з питань молоді у нашому місті. Участь представників молодіжної громадськості у подібних структурах дає можливість формувати громадську думку, створювати механізми впливу на процес прийняття рішень, більш ефективно залучати громадськість до участі у суспільно-політичних процесах нашого міста та держави. На наш погляд, саме розвиток спільних зусиль НГО та представники ініціативних громадян, влади, представляють найбільш демократичний і ефективний механізм захисту прав громадян та вирішення соціальних проблем у суспільстві.

Профілактика ВІЛ/СНІДу

Важливим напрямком роботи ЮМБФ «Час молоді» є профілактика ВІЛ/СНІДу у молодіжному середовищі. ВІЛ/СНІД вже давно перестав бути інфекцією так званих груп ризику і став соціальною хворобою. Та складна ситуація, що пов'язана з проблему розповсюдження ВІЛ/СНІДу, велика кількість молоді, що стає жертвами цієї хвороби, потребує активних дій суспільства та нових підходів до цієї проблеми.

Одним з головних акцентів у нашій діяльності є залучення безпосередньо молоді до роботи у цьому напрямку. Саме пошук та розробка нових механізмів донесення інформації та створення у молоді моделі соціально-безпечної поведінки є актуальним питанням в профілактичні роботі. Залучення активної молоді та неформальних молодіжних лідерів дає змогу більш ефективно співпрацювати з молоддю. На думку нашої організації, саме ми, молодь, повинні самі собі допомогти подолати ті проблеми, які в нас є. Ніхто з «дорослих» не зможе краще розуміти проблеми молоді, ніж сама молодь.